Andersens Kuffert Teater

H.C.Andersen i Valby, 2005

H.C.Andersen i Valby 2005

”Børn lever af engagerede voksne – voksne liver op
af engagerede børn. det er livet i aktiviteterne, følelserne
motiverne og engagementet, som er afgørende
.”

Børn har noget, vi voksne tit mangler, men vi har noget børnene savner. Derfor bør en frugtbar formidling tage form som en udveksling mellem voksne og børn, der også giver barnet lejlighed til at lære os voksne at se kreativt, mens vi gennem deres lege kan lære dem at se forskelle. Begge dele er afgørende for at leve et rigt liv.

H.C.Andersen i Valby 2005

Nøgleordet i alt samarbejdet er åbenhed og lyst. Så dialogen
mellem kunstneren og personalet har en afgørende rolle for at
få det fulde udbytte til at kunne opmuntre og inspirere hinanden.
På den måde skabes et fælles ejerskab, der vil give
institutionen indsigt i, hvordan den skal forholde sig til
det produkt, der kommer ud af processen. Og dermed bliver man mere nysgerrig og får et godt fundament til at turde at afprøve endnu flere projekter.

H.C.Andersen i Valby 2005

H.C.Andersen i Valby 2005

ANDERSENs KUFFERT TEATER

30 66 58 28